Εταίροι

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 

 logo-damt

  

  • Club “Economica 2000” 

logo

 

 

 

  • Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 

logo I-BEC ENG EPILOGI150-gr

 

 

  • Δήμος Ωραιοκάστρου 

header1

 

 

 

  • Δήμος Blagoevgrad 

Logo Blagoevgrad